Herrarna satte oss hit

om tvångsförflyttningarna i sverige

Swedish language

ISBN:
9789113101682

View on Inventaire

5 stars (1 review)

The Gentlemen Put Us Here: About the Forced Relocations in Sweden (Swedish: Herrarna satte oss hit. Om tvångsförflyttningarna i Sverige) is the first published book by Swedish journalist Elin Anna Labba. It won the 2020 August Prize for Non-Fiction.

För hundra år sedan inleddes tvångsförflyttningarna av renskötande samer i Sverige. Myndigheterna kallar lösningen för en dislokation, men på samiska föds ordet Bággojohtin, tvångsförflyttning. De första som tvingas iväg lämnar sina hem i tron att de ska få komma tillbaka.

Bakgrunden är att Norge har blivit en egen nation. Att människor flyttar över gränsen med renar är ett rött skynke för den norska staten som vill ha markerna för sina landsmän. 1919 kommer Sverige och Norge överens om att begränsa hur mycket ren som får flytta över gränsen och i och med det inleds tvångsförflyttningarna av ett stort antal renskötande familjer. Det blir också inledningen på ett mörkt kapitel i Sveriges …

1 edition

Subjects

  • forced displacement