Kishidanchō goroshi

Arawareru idea-hen

507 pages

Japanese language

Published Feb. 4, 2017

ISBN:
978-4-10-353432-7
Copied ISBN!
OCLC Number:
973875920

View on OpenLibrary

4 stars (1 review)

Sono nen no gogatsu kara yokunen no hajime ni kakete, watashi wa semai tanima no iriguchi chikaku no, Yamanoue ni sunde ita. Natsu ni wa tani no oku no kata de hikkirinashini ame ga futtaga, tani no sotogawa wa daitai harete ita.... Sore wa kodokude seihitsuna hibidearu hazudatta. Kishi danchō ga arawareru made wa.

2 editions

Subjects

  • Japanese fiction
  • Portrait painters
  • Japanese Painting
  • Fiction