Du gamla, du friska

från folkvisa till nationalsång Skrifter från Svenskt visarkiv -- 36

251 pages

Swedish language

Published March 27, 2013 by Atlantis.

ISBN:
978-91-7353-612-7
Copied ISBN!
OCLC Number:
853072037

View on OpenLibrary

No rating (0 reviews)

Att »Du gamla du fria« (från början friska) skulle bli Sveriges nationalsång kunde varken textförfattaren Richard Dybeck eller hans samtid föreställa sig. Det skulle ta lång tid, och det skedde trots motstånd och flera andra motkandidater. Den snart 170-åriga sången har hunnit bli både bortglömd och återupptäckt, ändrad och utökad, hånad och hyllad. Här skildras hur dess växlingsrika historia, från det bejublade uruppförandet som folkvisa 1844 och fram till idag då vi oftast hör den i idrottssammanhang. Ännu väcker vår nationalsång engagemang och den har på senare år varit föremål för ett antal riksdagsmotioner. Du gamla du fria har inte bara överlevt mot alla odds. Trots sina brister är den erkänd som nationalsång i ett Sverige skiljer sig radikalt från när sången först framfördes.

Eva Danielson och Märtha Ramsten har båda varit verksamma vid Svenskt visarkiv. Där bestormades de av ofta märkliga frågor om vår nationalsång. Deras bok, närmast en …

1 edition

Subjects

  • History and criticism
  • National songs
  • Du gamla, du fria

Places

  • Sweden