Back
Max Tegmark: Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence (2018) 3 stars

Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence is a book by Swedish-American …

Review of 'Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence' on 'Goodreads'

3 stars

I disse KI-tider ga jeg OpenAi noen stikkord for å skrive min vurdering av denne boken, og her er det jeg fikk maskinen til å skrive. Ganske dekkende syns jeg.


Life 3.0" av Max Tegmark utforsker fire sentrale aspekter:

1. Tankesettet til Musk og Bezos: >Tankesettet til visionære som Elon Musk og Jeff Bezos, som er drevet av megalomane visjoner og teknologiske ambisjoner, reflekterer ideene presentert i boken. Den hevder at de ser potensialet i kunstig intelligens (AI) som et verktøy for å transformere menneskeheten og utforske nye fronter, som rommet.

2. Etiske implikasjoner av AI: Tegmark fremhever betydningen av å reflektere over etikk i forhold til AI. Boken peker på de kortsiktige og langsiktige etiske utfordringene knyttet til utviklingen av sterke AI-systemer som kan påvirke samfunnet, økonomien og individuell frihet. Den utfordrer leserne til å tenke grundig gjennom konsekvensene av å gi AI styring over avgjørelser som påvirker mennesker. Dette gjelder spesielt spørsmlet om KI kan gå amok, og hvordan vi skal sikre en god utvikling, og ikke en hacket utvikling.

3. Fokus på fjerne fremtider: En av kritikkene mot boken er dens tendens til å utforske svært fjerne fremtidsutsikter, inkludert eksistensen av avanserte sivilisasjoner og kunstige livsformer mange milliarder år frem i tid. Dette kan oppleves som lite praktisk eller relevant for de som søker mer umiddelbare innsikter og løsninger for dagens teknologiske utfordringer.

4. For de med en forkjærlighet for sci-fi og kosmisk perspektiv: "Life 3.0" appellerer sterkest til de med en fascinasjon for kosmiske visjoner og science fiction. Den tar leserne med på en reise som utforsker muligheten for intelligent liv i universet og avanserte sivilisasjoner i fjerne galakser, noe som kan virke avskrekkende for de som søker praktiske og jordnære perspektiver på AI.

Samlet sett, "Life 3.0" gir et komplekst bilde av kunstig intelligens og dets potensielle innvirkning på fremtiden. Den appellerer spesielt til de med store tanker om universet og de langsiktige implikasjonene av teknologisk utvikling, men kan virke mindre nyttig for de som ønsker å adressere mer umiddelbare og konkrete utfordringer knyttet til AI.

Vel, dette var kanskje ikke helt dekkende, det var mye snakk om KI-entiteter på størrelse med solsystemer, eller til og med én stor galaktisk KI med full kontroll over materien. Jaja, sært og fjern, men likevel en mulighet, skal jeg tro Tegmark. Tror nerder liker dette, men for vanlige folk som har nok med å bevare jobbene sine i kampen mot selvskrivende datamaskiner, så er dette kanskje feil bok.