Jean-Paul Sartre

Author details

Aliases:
Жан-Пол Сартр, Paul Sartre, J.-P. Sartre, and 105 others Chō̜ng-Pō̜n Sāt, Jyām̐ Pāla Sārtra, 장폴 사르트르, Zhan-Pol Sartër, Zhan-Pol Sarter, Zhan-Pol Sartŭr, ジャン・ポール サルトル, Lan-Pol Carttar, ژان پۆڵ سارتەر, Jan Pol Sartr, 沙特, Ǧān Būl Sārtar, Jacques Guillemin, 让.保罗 萨特, جان-بول سارتر،, Jean-Paul Satre, ஜான் பவுல் சாட்டர், 让-保罗·萨特, Ζαν-Πωλ Σαρτρ, J.P. Sartre, ഷാൺ-പോൾ സാർത്ര്, Zjan Pol Sartr, ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸರ್ಟೆ, Sha-tʻe, ယန်းပေါလ်ဆတ်, ג׳אן פול סארטר, Sha-t'e, سارتر، جان پول, జీన్ పాల్ సార్ట్రే, جان بول سارتر،, Jang-Pao-erh Sa-tʻe, Shate, Sa-t'e, Ǧān Būl Sārtr, Jean-Paul Sarte, J. P サルトル, Ж.-П Сартр, ज्यां-पाल सार्त्र, J. P. Sartre, Zhan-Pol Sartur, Ժան Պոլ Սարտր, ژان‌پل سارتر, ਜ਼ਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ, Chong-Pon Sat, G'on Pol Sarṭr, জঁ-পল সার্ত্র্‌, ג׳אן פון סארטר, Sate, Zhan-Pul Sartar, J.-P Sartre, Жан-Поль Сартp, Жан-Поль Сартр, Jean P. Sartre, Jang-Pao-erth Sa-t'e, Jan-Bul Sartar, Sartre, ژان پل سارتر, Žans Puolės Sartros, Jean Paul Sartre, ژاں پال سارتر, ז'אן פול סארטר, 萨特, Сартр, ዥን-ፖል ሳትራ, Sa-tʻe, ז׳אן פול סארטר, Ǧān Pūl Sārtir, Žan-Pol Sartr, Zan Pol Sart, ژان-پل سارتر, Jean-Paul Charles Aymard Sartre, Jān-Būl Sārtar, Žan Pol Sartr, जां-पल सारत्रे, זשאן-פאל סארטרע, ჟან-პოლ სარტრი, ฌ็อง-ปอล ซาทร์, Žān Pul Sārtir, Rangbao'er Sate, Žans Pols Sartrs, ז׳אן־פול סארטר, Sa te, جان بول سارتر, ژان پول سارتر, Jean-Paul Sartre, Ḻāṉ-Pōl Cārttar, Ch̜̄ong-P̜̄on Sāt, Rang.Baoluo Sate, ז'אן-פול סארטר, Zhan-Polʹ Sartr, 薩特, G'on Pol Sartr, سارتر، جان پول،, Rangbao’er Sate, Жан Поль Сартр, ז'ן פול סרטר, L̲ān̲-Pōl Cārttar, Sartrs, Ioannes Paulus Sartre, Żan Polʹ Sartr, Zhan-Pol' Sartr, Sarutoru, Zhān-Pūl Sārtar, ジャン=ポール・サルトル, Ğūn Būl Sārtir
Born:
June 21, 1905
Died:
April 15, 1980

External links

A French existentialist philosopher, playwright, novelist, screenwriter, political activist, biographer, and literary critic. He was one of the leading figures in 20th century French philosophy, existentialism, and Marxism, and his work continues to influence fields such as Marxist philosophy, sociology, and literary studies.

Books by Jean-Paul Sartre