Editions of Basic economics

Filters

Basic Economics

Audio CD

English language

Published June 15, 2006 by Blackstone Audio Inc..

OCLC Number:
70170085

Basic Economics

627 pages

English language

Published April 30, 2007 by Perseus Books Group.

OCLC Number:
76897806

Basic Economics

Audio cassette

English language

Published Oct. 18, 2006 by Blackstone Audiobooks.

OCLC Number:
144520189

Basic economics

366 pages

English language

Published Jan. 18, 2001 by Basic Books.

OCLC Number:
44427159

Basic Economics

432 pages

English language

Published Dec. 26, 2000 by Basic Books.

Basic Economics

Hardcover

Published Jan. 18, 2011 by Basic Books.

Basic Economics

704 pages

Published Dec. 2, 2014 by Basic Books.

Basic Economics

MP3 CD

English language

Published June 18, 2006 by Blackstone Audiobooks.

Basic economics

English language

Published Jan. 18, 2003 by Basic Books.

Basic Economics

Audio Cassette

English language

Published June 15, 2006 by Blackstone Audio Inc..

OCLC Number:
70170068

Basic economics

Hardcover, 627 pages

English language

Published Jan. 18, 2007 by Basic Books.

Chao jian dan jing ji xue

467 pages

Chinese language

Published Jan. 18, 2007 by Cheng bang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Shang zhou chu ban.

Can't find the edition you're looking for?