Arzamas

No cover

Arzamas (Serbian language, 2016, Laguna)

204 pages

Serbian language

Published March 20, 2016 by Laguna.

ISBN:
978-86-521-2137-3
Copied ISBN!
OCLC Number:
986903926

View on OpenLibrary

2 stars (1 review)

1 edition

Review of 'Arzamas' on 'Goodreads'

2 stars

Za Arzamas je potrebna određena doza strpljenja. Dijelo je napisano kao polu dramski komad gdje glavne uloge nose majka i ćerka, dok drugi dio liči na dnevničke zapise same autorice, takođe jedne od glavnih junakinja. Mada kratki dijelovi dijaloga uspjevaju na realističan način prenjeti stresnu i traumatičnu svakodnevicu života nekoga ko živi sa roditeljem kojeg polako "odnosi" demencija, osjećam kao da tek donekle virim kroz prozor kuće u kojoj se dešava priča. Za pozorišni komad - sjajno djelo, ali kada se to pretopi u knjigu - kao čitalac sam ostala uskraćena. Dijelove knjige koji su pisani kao zapisi iz dnevnika, iako kratki, bilo mi je teško da ih razumijem. Autorica se često koristi filozofskom intelektualizacijom, pa samim tim kao da ponovo maskira onu pravu srž situacije o kojoj je sama odlučila pisati.

"Neka niko ništa ne radi, neka više nikada niko ništa ne kaže, neka sve stane, neka prestanu kretnje …