Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence

English language

Published July 5, 2018

ISBN:
978-0-14-198180-2
Copied ISBN!

View on Inventaire

3 stars (7 reviews)

Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence is a book by Swedish-American cosmologist Max Tegmark from MIT. Life 3.0 discusses Artificial Intelligence (AI) and its impact on the future of life on Earth and beyond. The book discusses a variety of societal implications, what can be done to maximize the chances of a positive outcome, and potential futures for humanity, technology and combinations thereof.

5 editions

Review of 'Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence' on 'Goodreads'

3 stars

I disse KI-tider ga jeg OpenAi noen stikkord for å skrive min vurdering av denne boken, og her er det jeg fikk maskinen til å skrive. Ganske dekkende syns jeg.


Life 3.0" av Max Tegmark utforsker fire sentrale aspekter:

1. Tankesettet til Musk og Bezos: >Tankesettet til visionære som Elon Musk og Jeff Bezos, som er drevet av megalomane visjoner og teknologiske ambisjoner, reflekterer ideene presentert i boken. Den hevder at de ser potensialet i kunstig intelligens (AI) som et verktøy for å transformere menneskeheten og utforske nye fronter, som rommet.

2. Etiske implikasjoner av AI: Tegmark fremhever betydningen av å reflektere over etikk i forhold til AI. Boken peker på de kortsiktige og langsiktige etiske utfordringene knyttet til utviklingen av sterke AI-systemer som kan påvirke samfunnet, økonomien og individuell frihet. Den utfordrer leserne til å tenke grundig gjennom konsekvensene av å gi AI styring over avgjørelser som påvirker mennesker. …

avatar for sadalababa

rated it

3 stars
avatar for gianni

rated it

5 stars